Кафява хлебарка                            www.pest.bg

Кафява хлебарка
Кафявата (немска) хлебарка се среща във всички части на света. В България тя е най-разпространения вид.Приспособява се лесно навсякъде, но предпочита топли помещения (оптималната температура за развитието на този вид хлебарки е 30°С), където има много храна. Среща се в ресторанти, столове, предприятия за преработка на хранителни продукти, жилищни комплекси и др. Тези хлебарки са чест посетител на кухни, но може да се видят и в бани, килери, шахти и др., а понякога и в цялата сграда. Възрастните хлебарки обикновено живеят повече от 100 дни, като максимумът е една година и повече.

Черна хлебарка

Черна хлебарка
В България Черната (ориенталска) хлебарка се среща по-рядко от кафявата хлебарка. На вид тази хлебарка е средно голяма, с дължина 20 – 27 мм и червенокафеникав до черен цвят на тялото. По гладки повърхности черната хлебарка пълзи трудно. По тази причина обитава по-ниските етажи – мазета, канали, тоалетни и др., и предпочита по-ниска температура от кафявата хлебарка – 20-29 °С. Черната хлебарка често се среща в жилища с централно отопление, дори може да се види и по горните етажи, които достига, пълзейки по топлите тръби. Тази хлебарка се среща и в неотоплявани жилища.Продължителността на живот на възрастните хлебарки е до 180 дни.

Кърлежи

Кърлежи
Кърлежите са кръвосмучещи паразити. У нас се срещат около 30 вида кърлежи. Тези паразити нападат както бозайници така и птици и влечуги. Това спомага за бързото им и повсеместно разпространение. Пренасянето и разпространението на кърлежите в градовете, често пъти става и чрез популациите от плъхове. Най-важни са може би пасищните (иксодови) кърлежи. Този вид кърлежи, след като се насмучат с кръв от гостоприемника си (животно или човек), го напускат и прекарват останалата част от живота си във външна среда. В зависимост от вида си един женски кърлеж снася от 4000 до 16000 яица. Кърлежите са преносители на редица инфекциозни заболявания, сред които са: Ку-треска, Марсилска треска, Кримска-конго хеморагична треска, Туларемия, Кърлежови енцефалити и др.

Бълхи

Бълхи
Бълхите са скачащи безкрили насекоми, разпространени по целия свят. В днешно време основните огнища за размножаване на котешките и кучешките бълхи са мазета на жилищните сгради, стари складове и т.н. Освен чрез кучетата и котките бълхите се разпространяват и при миграциите на плъховете-чест гост на мазетата в жилищните сгради. Важно е да знаете, че ухапването от бълха често води до кожни обриви и алергии. Бълхите са и преносители на редица заболявания сред които: ендемичен миши тиф, туларемия.Бълхите са спомагали и за бързото разпространение на чумата през Средните векове. Бълхите са най-активни от началото на пролетта до края на есента. Бързината на размножаването и разпространението се влияе от влажността и високите температури. Най-важен фактор за разпространението на бълхите разбира се остават техните гостоприемници и преносители-котки, кучета, плъхове и мишки. Понякога и самите ние хората несъзнателно минавайки през място заселено с бълхи също ги разпространяваме и дори ги вкарваме в домовете си.

Комари

Комари
Комарите са кръвосмучещи насекоми разпространени в почти всички области на света. Те наброяват повече от 2000 вида. В България се срещат около 40 вида комари. Доказано е, че комарите са гостоприемници и преносите на повече от 50 вида вирусни и бактериални инфекции от които с най-голямо епидемиологично значение са маларията и енцефалитите. При комарите само женският индивид кръвосмуче, а мъжкият се храни със сокове от растения. Един женски комар снася от 80 до 250 яйца на влажни места или в застояла вода – в кладенци, дупки на дървета, блата и др. Комарите у нас са най-активни през нощите на летните месеци, като предпочитат места с по-ниска температура и по-висока влажност..

Мишки

Мишки
Домашната мишка е най-разпространеният вид от всички бозайници по света. В сравнение със своите събратя плъховете тя е по-дребен гризач, достигащ на дължина до 10-12 см. и тегло 15-25 гр. Мишката съзрява много рано – още на първия месец, което спомага за излючително бързото й размножаване, Една мишка годишно може да създаде до 10 поколения, като едно поколение може да е съставено от до 13 малки. Мишката е гризач, който обича да нагризва храната и да я складира в дупката си. Домашната мишка живее в семейства състоящи се от няколко женски мишки, един мъжки екземпляр и техните малки. Мишките са отлични катерачи и обичат да обитават сградите, а също и културните насъждения от слънчоглед, царевица, ориз и т.н.

Плъхове

Плъхове
В днешно време има над 100 вида плъхове. Тези гризачи са много интелигентни животни и живеят в строга йерархия по между си. Когато бъде поставена примамка за унищожавнето на плъхове, те изпращат плъх който буквално дегустира заложеният препарат. Ако ялият от примамката гризач, оцелее и другите плъхове започват да ядат. Плъховете изграждат своите жилища най - често под земята. Изключитено интересен е фактът, че изграденото от плъховете жилище се състои от две помещения – едното е спалня, а другото забележете е тоалетна. Тази тоалетна е изградена в близост до помещението, където плъховете спят. Представлява дупка, в която интелигентните и добре организирани гризачи изхвърлят изпражненията си. Така обикновените плъхове всъщност се оказват доста умни и находчиви животни, откъдето идва и проблемът с унищожаването им. У нас най-често се срещат сив и черен плъх. Тези гризачи стават полово зрели на 3-4 месечна възраст, като годишно могат да създадат от 2 до 5 поколения. Бременноста при тези плъхове е много кратка между 18 и 30 дни, което спомага за бързото им размножаване. Сивият плъх средно ражда около 8 малки, а черният – 7. Сивият плъх е по известен като канален плъх. Той достига на дължина до 25 см, а теглото му варира между 150 и 600 грама. На цвят е сиво-кафев или тъмно сив като коремчето му е по светло. Сивият плъх плува много добре и обича да обитава мазета, складове, септични ями и канализации от където често пъти прониква в домовете на хората. Черният плъх пък е по известен като корабен или покривен плъх. Този гризач е по дребен от сивият си събрат, като достига дължина до 21 см. и тегло от 100 до 300 грама. На цвят е по-тъмен от сивият плъх, а понякога е и напълно черен. Черният плъх е добър катерач и може да скача на височина до 1м. Предпочита да обитава таваните на жилищни сгради, цехове, складове, но понякога се среща и в лозовите насъждения.

Мравки

Мравки
Мравките живеят в общества със стройна организация, ясна йерархия и в много добре организирани групи, наречени колонии. Основните касти в една колония са работници, майки и мъжки. Работниците - това са безкрили женски, с недоразвити полови жлези. Те вършат цялата работа в семейството - търсят и донасят храна, грижат се за майките, нейните яйца и ларвите, играят ролята на строители. Движейки се, те оставят след себе си мирисни знаци и така съобщават на другите мравки за местоположението на храната. Ето защо понякога изглежда, че всички те "маршируват" по много точен и организиран път. Други могат да се бият и охраняват колонията, и се наричат войници. Най-важна в семейството е царицата. Тя е не само единствената възможна за размножаване с развити полови жлези, но е и мозъкът на групата. Обикновено живее няколко години, докато останалите индивиди поради тежката работа измират след няколко седмици. Майката (царицата) снася всеки ден около 30 хиляди яйца. Поради този факт за нея е изключително трудно да се движи. Има развити крила, с които извършва един единствен полет - брачния, след което те се отчупват и тя става безкрила до края на живота си. Мъжките са стройни крилати мравки, които умират след оплождането.

Дървеници

Дървеници
Дървениците обитават затулени топли места, недостъпни за светлина и чист въздух. Това са най-вече пукнатини и дупки в стените, пролуки в дървени мебели, рамки на картини, в гънките на дюшеци и сламеници и др.Дървениците живеят две години. Могат да бъдат преносители на различни инфекциозни заболявания. Борбата срещу дървениците трябва да се води непрекъснато, защото те лесно понасят както ниските температури, така и глада, а на топло бързо се размножават. Характерно за тях е, че могат да станат нечувствителни към действието на един или друг препарат, поради което с течение на времето употребата му се оказва неефикасна. Дървениците живеят две години. Могат да бъдат преносители на  различни   инфекциозни  заболявания. Борбата срещу дървениците трябва да се води непрекъснато, защото те лесно понасят както ниските температури, така и глада, а на топло бързо се размножават. Характерно за тях е, че могат да станат нечувствителни към действието на един или друг препарат, поради което с течение на времето употребата му се оказва неефикасна.
0700 20 025

София
087 999 29 80
Работим 24 часа

7 дни в седмицата

Без почивен ден
  ПОРЪЧАЙ

ОБРАБОТКА