Биология на бълхите


Биология на бълхите

 

Развитието на бълхите протича с пълна метаморфоза (яйце, ларва, какавида и възрастна бълха - имаго). Унищожаването на бълхите е сравнително лесно в сравнение с някои други вредители. И все пак е добре да ги познаваме.
Общият брой снесени яйца при различните видове е различен. Така например човешката бълха Pulex irritans снася до 448 броя, а котешката C.felis - до 1 000 броя през живота си. Яйцата се закрепват леко в тесни пространства като цепнатини, между дъски и паркет на пода, в прах, по постелно бельо, дюшеци и други подобии места. Счита се, че мокетите са много подходяща среда за живеене и развитие на яйцата и ларвите на бълхите.
Кучешката и котешката бълхи прикрепват леко яйцата си, при което, когато животните отръскват козината си те падат, както и при изтърсване и пране на дрехи.
Пият кръв както женските, така и мъжките бълхи. Женските по време на живота си копулират многократно. След копулацията яйцата се развиват и женската започва да снася. Най-активно е яйцеснасянето през първите 30 дни от живота им. Яйцата се отлагат на малки порции, светли са, с бляскав оттенък и с големина 0,5мм. Могат да се забележат и с просто око. Снасят се от 3 до 15 яйца дневно, като броят е в зависимост от вида на бълхите и от степента на напитост с кръв.
В зависимост от температурата и влажността от яйцата на бълхите след 3-5 дни се излюпват ларви, като ларвният стадий продължава от 2 дни до няколко седмици.
Ларвите са бели, малки (4-10 мм), безкраки, (фиг. 2) с черве-образна форма и могат да се придвижват много активно. Хранят се с всички видове органични отпадъци, както и с изпражненията на възрастните бълхи. Ето защо, въпреки че те не пият кръв, в чревното им съдържимо често се установява и наличие на кръвни компоненти.
При висока температура и ниска влажност ларвите загиват, но не от прегряване, а от изсушаване. Те са слабо приспособими към ниска влага. Например при минимална влажност издържат до +22° С, а при 90% влажност - до +36°С.
Недостатъчната храна за ларвите в гнезда спира развитието на бълхите. Ако са току-що излюпени могат да гладуват до 1 месец.
Ларвите линеят три пъти за период от една седмица до няколко месеца. Когато достигнат трета възраст спират да се хра¬нят и какавидират, като правят коприненоподобно пашкулче, покрито с лепкава материя. По повърхността на какавидата-пашкулче полепват различии песъчинки, прах, косъмчета и дру¬ги фини частици. По този начин то става почти незабележимо.
При оптимални условия след 7-14 дни от какавидите се излюпват възрастните бълхи (имаго), но при неблагоприятни условия този период може да продължи и 373 дни в зависимост от температурата и влажността. Бълхите проявяват още по-силно изразена чувствителност към влагата. При ниска влажност в необитаеми помещения (жилища, мазета, складове и пр.) те могат да останат в стадии какавида над една година. При повишаване на влажността в помещенията (след завръщане на обитателите например) става масово излюпване на бълхи, които нападат хора и животни и съответно зачестяват оплакванията от тях. Друг стимул, при който се ускорява излюпването на бълхите, е наличие на вибрации, причинени от движението на гостоприемниците, като стъпки на животни и хора, тичане, чукане и други подобии показатели за обитаемост на средата, в която се намират бълхите.
При оптимални условия развитието от яйце до възрастна бълха става за 2-3 месеца.
Продължителността на живота на възрастните бълхи, както и сроковете на развитието им са в тясна зависимост от влаж¬ността на въздуха и температурата (по-ниска температура - по-дълъг живот), както е и при предимагиналните стадии.
Зимуването при различните видове бълхи може да бъде по време на различните фази от развитието им. При домашни условия не се наблюдава сезонност в развитието им. Бълхите понасят ниски температури. При -28°С и до -40°С преживяват до няколко дни и при затопляне се съживяват след около 1 час.
 

Продължителност на развитие на бълхите в дни при оптимални условия


Главенгосто-
приемник        Вид    Яйца    Ларви    Какавиди    Целият цикъл при оптимални условия
Човек       Pulex irritans    2-12    8-202    6-239    16
Куче Котка    Ctenocephal-ides canis С. felis    3-14    12-142    10-354    25
Плъх    Ceratophyllus fasciatus    5-14    12-114    8-450    20
Плъх    Xenopsylla cheopis    10    14-84    9-191    31
Домашна мишка    Leptopsylla segnis    5    15    29    49

 

Източник: Бълхи. Биологични и екологични особености. Епидемиологично значение - Доц. Т. Христова

 


Сподели във Facebook


Comments (0)



This thread has been closed from taking new comments.