Безопасна отрова за плъхове


Безопасна отрова за плъхове

 

 

В борбата с плъхове съществуват множество вредни и безвредни препарати, наред с тях многообразието на методи и техники по тяхното залавяне няма край. Ние от фирма Пест Кеър сметнахме за необходимо да изложим възможно най-безопасната отрова за плъхове и разясним всичко около нея.

Предназначението на безопасна отрова за плъхове е да унищожава всички видове плъхове и да действа мигновено и еднократно след първия прием и да е удобен за употреба във всякакви условия, но с птредимство да се ползва за домашната обстановка.

Не са малко жилищните помещения, тавани, мазета и селскостопански постройки, където проблема с плъхове е често срещано явление. В такива зони винаги трябва да се подхожда с по-голямо внимание и прецизност.

Повечето препарати съдържат съдържа активно вещество бромадиалон от 0.005% или бродифакум. Денатониум бензоата е с неприятен вкус си вкус и защитава от поглъщането другите животни, деца и т.н., за който има опасност да посегнат към него.

Нанася се по места с висока влажност в жилища, обществени и стопански сгради, които служат като обекти за производство и продажба и на храни, както и по канали, шахти, транспортни средства и други.

Нужните инструкции на безопасност при работа дори с безопасна отрова за плъхове, трябва да се спазват стриктно, като се избягва консумация на храни и напитки по време на използването му.

В случаи, че отровата за плъхове има достъп до кожата, следва обилно да се изплакне с вода и сапун. Употребата на ръкавици е задължителна.

Категорията на приложение на безопасна отрова за плъхове е, както за масова, така и за професионална употреба.


Сподели във Facebook


Comments (0)This thread has been closed from taking new comments.