Убиване на плъхове


Убиване на плъхове

 

 

Убиването на плъхове може да стане с различни методи и средства.

Има много начини за убиване на за плъховете, унищожаването им е само един от тях. Обичайно борбата с плъховете е цял процес, който изисква системни усилия за видим успешен резултат.

Един от начините за убиване на популацията плъхове е чрез професионална дератизация. Тя е свързана със задълбочени познания и добри техники, препарати и методи за убиване на плъховете.

Отровите, които се ползват биват различен клас. Препаратите се подменят периодично, с цел да се предотврати резистентноста на гризача.

Убиването на плъхове се извършва само с помощта на надеждни и качествени професионални капани и силни отрови за дератизация. За помещения, където се съхраняват храни, отровите се поставят отвън тях. Третират се общи помещения и всичко се процедира по схема с дадените отровни точки. На места, където не е възможно поставянето на отрови за убиване на плъхове, то другия позволен метод е, чрез монтиране на капани с примамки.

Задължително условие е отровите да се разпръсват в различните кътчета поставени в кутии.

След първоначалното третиране се прави второ, за да има сигурен ефект.

За надеждни и качествени резултати по борба и убиване на плъховете може да се обърнете към Пест Кеър ООД. Ние предлагаме, освен сигурно унищожаване и почистване от унищожени гризачи.

Проблема с плъховете се решава след първата, втора обработка.

Профилактика се прави през пролетта и есента, желателно е да се извършва два пъти годишно.

Договорът се сключва за еднократна услуга, включваща дератизация или договор за абонаментни обработки, поместващ задължителни месечни обработки.

При извършена услуга по убиване на плъхове, издаваме протокол за обработката по дератизация и фактура за услугата. В съдържанието на протокола за обработка по дератизация, се вписва вида на процедурата, използваните препарати за унищожение на плъхове и техниката на работа.

Отровите, които използваме за убиване на плъхове са професионални препарати. Те действат върху обръщението на кръвта. За седмица време след приемането на отровата, плъховете усещат недостиг на кислород и вода в тялото. Инстинкта за самосъхранение ги провокира да излязат от скривалищата си, това гарантира лесното намиране и отстраняване на мъртвото тяло.

Професионалния препарат, с които работим спомагат за мумифициране на умрелият плъх, което защитава и гарантира помещенията да не се вмиришат, дори да не са открити телата им. Разлагането се тушира и трупа изсъхва, като чироз.


Сподели във Facebook


Comments (0)This thread has been closed from taking new comments.