Предпазване от ухапване от кърлежи


- Избягване посещението на райони с гъста растителност и висока влажност поради благоприятните условия за развитие на кърлежите. За почивка в природата да се използват отъпканите и лишени от буйна растителност места.
- Да се носи подходящо затворено облекло
- добре пристегнато около китките и глезените, в светъл цвят, с цел лесно откриване на полазилите кърлежи.
- Използване на репеленти за кожата и перметрин за дрехите.
Едни от най-ефективните репеленти (отпъждащи вещества) са: бензилбензоат, ДЕТА, дибулфталат, диметилфталат. Те се нанасят по откритата кожа. Предпазният ефект на репелентите се увеличава до 8 - 15 дни, ако горните дрехи се импрегнират с тях или с комбинацията репелент плюс синтетичен пиретроид (перметрин). Накиснатите дрехи се оставят да изсъхнат и след 24 часа се обличат. Репелентите отблъскват кърлежите, а при контакт перметринът ги убива. Не се препоръчва нанасяне на перметрин директно върху кожата.
- Ежедневен оглед за впити кърлежи, с цел недопускане на продължителен престой върху тялото.
Това е най-важният момент в неспецифичната профилактика на кърлежопреносимите заболявания.
Особено внимание трябва да се обръща на "предпочитаните" от кърлежите места - окосмената част на главата (особено при деца), по корема, под мишниците, в слабините, в гънките зад коляното, под мамилите.
Наложителен е и оглед на домашните кучета и носенето на противопаразитни каишки.
- Редовно почистване на падналите клони и гниещите листа, окосяване на тревата
и ограничаване достъпът на животни в тревните площи на населените места.

Контролът върху числеността на кърлежите и ефективността на мероприятията срещу тях се провежда от РИОКОЗ и РВМС, съгласно съществуващите нормативни документи.


Сподели във Facebook


Comments (0)This thread has been closed from taking new comments.