ДДД протокол за обработка срещу вредители


Протокол от ДДД фирма

 

ДДД протокола представлява неразделна част от ДДД договора. Той съдържа описание на  използваните ДДД препарати, с които ще е осъществява обработката срещу вредителя.

Протоколът за извършени обработки по дезинсекция, дезинфекция и дератизация е документ, който се подписва между двете страни. Той се издава задължително след всяка обработка. Протоколът за обработка се съгласува с изискванията на инстанции като РИОКОЗ (ХЕИ) и ДВСК, по специална Наредба с №3 издадена от Министерството на Здравеопазването.

В случаи, че се сключва единичен ДДД договор може да се подпише и протокол. Всяка обработка срещу хлебарки и други вредители е нужно да има издаден протокол.

ДДД договорите за абонамент са придружени от гаранция за всяка направена обработка, под формата и наречен протокол за извършена ДДД услуга за третиране и са придружени от фактура доказваща стойността на извършената услуга.

За обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, ДДД договора задължително е придружен от протокол. Всички данни посочени в него трябва да са съобразени с изискванията на ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/, съгласно Наредба №3 от Министерството на Здравеопазването.

Когато се налага третиране за един път, в същинският договор трябва да е упоменато единична ДДД услуга и да е съпътстван с протокол за третиране и доказване стойностите на извършената услуга и включени цени на препаратите, чрез фактура.

ДДД фирмата  задължително трябва да е регистрирана в МЗ под определен номер, да притежава лиценз да осъществява дейности по дезинсекция, дезинфекция, дератизация и дезакаризация.

Чрез ДДД лизенз, фирмата има разрешение за извършване на ДДД обработки, това е придружено от издаване и на протокол.

Протоколът е според изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ), ДВСК, МЗ и НЦЗПБ и служи за обекти, подлежащи на обработка срещу вредители.

Лицензът на ДДД фирма е свързан и с ползвани препарати, отново одобрени от МЗ и използвани единствено за професионална нужда. За използване на препаратите имат само лицата, преминали специализирано обучение при работа с тях.


Сподели във Facebook


Comments (0)This thread has been closed from taking new comments.