Някои кръвосмучещи комари в България


Някои кръвосмучещи комари в България

 

Подвид комари Anopheles (Anopheles) algeriensis Theobald, 1903

Крилата на този вид комари са без петна. На лоба на главата липсва снопче от бели люспи. Гърдите и коремчето са оцветени в по-голямата си част светлокафяво. Среднегръбът е с дълги тъмни власинки. Задните стъпала понякога са с неясни светли пръстенчета.
Хипопигият на комара има характерно устройство. Кокситът има при основата си, откъм вътрешната страна, една дебела шиповидна четинка (шип), която е разположена върху добре развита брадавица. Към върха на коксита, откъм вътрешната страна, има друга яка четинка. Класпетите са триделни, като всеки дял носи на върха си 2—3 четинки. Едеагусът има на върха си 2—3 двойки тънки листовидни придатъци.
Ларвата на комарите IV възраст има отгоре на главата си три тъмни напречни ивици (препаски). Вътрешните власинки на наличника са сближени, дълги и най-често прости, по-рядко те са разклонени към върха си. От средата или към върха си те са перести. Външните власинки на наличника са два пъти по-къси от вътрешните. Те са прости, перести или 2—3-клонести към върха си. Задните власинки на наличника са най-често прости и гладки, по-рядко те са двуклонести към края си. Власинките на тези комари достигат или почти достигат до основите на лежащите пред тях външни и вътрешни власинки на наличника. Лобните власинки са перести и добре развити. Теменните и транссатуралните власинки са къси и разклонени. Антените са почти прави, тъмнопигментирани и осеяни с шипчета. Власинката на антената, чиято основа е разположена в първата третина, е разклонена или переста.
Как да разпознаете тези комари по власинките? Звездовидните власинки на третото до седмото коремно членче имат по 16—18 листовидни пластинки с назъбени ръбове. Гребенът по страните на осмото коремно членче се състои средно от 20—25 шипа (зъба), от които 7—11 са големи, а останалите — по-малки.
Яйцата на комара са продълговато-овални с добре развити плувила, но без плавателен пояс. Горната им повърхност е еднообразно тъмно оцветена.

Биология на този подвид кръвосмучещи комари

Възрастните комари се намират обикновено в свободната природа, рядко те влитат в помещения за животни или къщите на хора. Женските нападат хора и животни под открито небе. Ларвите се срещат във водоеми със стояща или бавно течаща вода, която понякога е доста солена. Развиват се както в големи водоеми (блата) с богата растителност, така и в малки, но добре засенчени водоеми. Изглежда, че презимуват почти винаги католарва.

Общо разпространение в света на тези комари

Главно в Средиземноморската подобласт. Среща се в Западна Европа на север до Англия, а е намерен и на о-в Саарем край западното крайбрежие на Естония. Среща се още в Средна, Източна и Южна Европа, в Предна и Средна Азия и в Северна Африка.

Разпространение в България

По всичко личи, че An. algeriensis е твърде рядък вид у нас. Според Д р е н с к и (1949, 1958) отделни екземпляри от този комар са открити в Петричко и Врачанско.
Източник: Кръвосмучещи комари - Божков


Сподели във Facebook


Comments (0)This thread has been closed from taking new comments.